NEWS UPDATE    


 
 
  Pagrindinis  
  Naujienos  
  Įmonė  
  Paslaugos  
  Darbas  
  Yra tvarkomi šie asmens duomenys  
 

     
 

Yra tvarkomi šie

asmens duomenys

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
 

Remiantis 2016 metu balandžio 27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 del fiziniu asmenu apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiu duomenu judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 13 str. 1 d. ir 2 d. (toliau GDPR),

informuoju, kad:

1.    Dohle Marine Services Europe Sp. z o. o. su buveine Gdynia mieste, el. paštas: office@doehle-mse.com, tel. +48 586606099, tai licenciją turinti idarbinimo agentura (Nr. 909) ir asmens duomenu valdytojas.
Duomenu apsaugos inspektoriaus/-es kontaktiniai duomenys:


Radosław Stefaniak

E-mail: rodo@apmar.org.pl

tel. +48 697-054-648

 

2.    Asmens duomenys bus tvarkomi darbo tarpininkavimui jurininkystes sektoriuje, pagal duomenu subjekto sutikimą (teises pagrindas: GDPR  6 str. 1 d. a)). Atsiuntus darbo anketą musu el. pašto adresu: work@doehle-mse.com ir pateikus asmens duomenis, tai yra sutikimas duomenu tvarkymui ir sąlyga dalyvauti atrankose, o ju nepateikus, darbo tarpininkavimu naudotis nebus galima. Tokie asmens duomenys kaip: pavarde, pareigos, adresas, telefono numeris, kontaktiniai duomenys, informacija apie ankstesnę darbovietę ir kvalifikaciniai dokumentai bus renkami ir naudojami kontaktui su darbą ieškančiu asmeniu.

3.    Duomenu subjektas turi teisę atšaukti sutikimą bet kuriuo momentu be itakos duomenu tvarkymo teisetumui, kuris buvo užtikrintas pagal sutikimą iki jo atšaukimo.

4.    Asmenu, kurie rado darbą laive per Dohle Marine Services Europe Sp. z o.o. yra tvarkomi šie asmens duomenys: apibrežti „Seafarer  application”, Jurininku darbo sutarties duomenys, operatoriaus pavadinimas, laivo, kuriame atliekamas darbas, pavadinimas ir valstybe (teises pagrindas: GDPR   6 str. 1 d. c));

5.    Asmens duomenys bus saugomi 12 menesiu, o aukščiau 4 punkte nurodyti duomenys imones Dohle Marine Services Europe Sp. z o.o. - idarbinimo agenturos, teikiančios darbo tarpininkavimo paslaugas ieškantiems darbo laivuose žmonems - veikimo laikotarpi.

6.    Duomenu subjektas turi teisę tureti prieigą prie savo duomenu ir teisę juos taisyti, šalinti, apriboti tvarkymą, turi teisę i duomenu perkeliamumą. Duomenu subjektas turi teisę bet kuriuo momentu atšaukti savo sutikimą – del priežasčiu, susijusiu su jo ypatinga situacija – del jo asmens duomenu tvarkymo, paremto duomenu valdytojo teisetu interesu;

7.    Imone Dohle Marine Services Europe Sp. z o. o. atskleidžia asmens duomenis:
a)    duomenu subjektui;
b)    darbuotoju ieškančioms imonems iš juru sektoriaus
c)    subjektams, kurie tvarko duomenis jo vardu, t.y.:  

  • prieglobos teikejui,
  • kurjerio paslaugu imonems,
  • Poczta Polska,
  • laivu uostu agentams,
  • sveikatos apsaugos paslaugu imonems
  • viešbučiams
  • apsaugos ir darbo saugos paslaugas teikiančioms firmoms,

8.    Imone Dohle Marine Services Europe Sp. z o. o. pateikia asmenu, kurie pradejo darbą laive jai tarpininkaujant, asmens duomenis atitinkamiems juros administracijos organams laikantis galiojančiu istatymu.

9.    Asmens duomenys bus teikiami i trečiąsias valstybes, kurioms Europos Komisija neišdave sprendimo del tinkamo apsaugos lygio pagal GDPR str. 45,3. Asmens duomenys bus teikiami pagal duomenu subjekto sutikimą, išreikštą po jo/jos informavimo apie galimas tokiu duomenu perdavimo gresmes duomenu subjektui del atitinkamu sprendimu ir tinkamos apsaugos nebuvimo (GDPR 49 str, 1. a).

10.    Duomenu subjektas turi teisę pateikti skundą kontroles organui, ypač valstybeje nareje pagal savo iprastinę gyvenamąją vietą, savo darbo vietą arba tariamo pažeidimo padarymo vietą, jeigu mano, kad jo asmens duomenu tvarkymas pažeidžia Reglamentą;

11.    Imone Dohle Marine Services Europe Sp. z o. o. nenaudoja automatiniu sistemu sprendimu priemimui del tu duomenu subjektu (iskaitant ir ju profiliavimui).

 

 

 

 

      Contact

      Dohle Marine Services Europe
      Batorego 28-32 Str., 1st floor
      81-366 Gdynia, Poland
      Tel: +48 58 660 6099
      Fax: +48 58 660 5770
      e-mail:
office@doehle-mse.com