NEWS UPDATE    


 
 
  Strona Główna  
  Aktualności  
  Spółka  
  Usługi  
  Praca  
 
     
 

Warunki pośrednictwa

 
Pośrednictwo pracy na statkach.
 
Dohle Marine Services Europe jako Agencja Zatrudnienia pośredniczy w zatrudnieniu marynarzy na statkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi jak i konwencjami międzynarodowymi. Agencja posiada Certyfikat zgodności z Maritme Labour Convention (MLC 2006). Agencja nie pośredniczy w zatrudnianiu nieletnich, a za pośrednictwo pracy nie są pobierane żadne opłaty, ani pośrednie ani bezpośrednie. 
 
Pomiędzy Agencją a Marynarzem zostaje zawarta Umowa o Pośrednictwo Pracy. Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki stron a w szczególności podkreśla obowiązek agencji w udzielaniu pomocy marynarzowi w celu rozwiązania sporów wynikłych ze stosunku pracy na statku. 
 
Marynarz ma prawo do składania skarg na armatora, managenera statku lub pośrednika.
 
 

Procedura składania skargi przez Marynarza.

Skargi na Statek, Armatora, Menadżera Statku.
 
1. Marynarz skada skargę na piśmie do odpowiedniego Operatora Załogowego.
2. Operator Załogowy wysyła wiadomość i informacje o złożonej skardze do odpowiedniego Armatora lub Menadżera Statku z zawiadomieniem do Dyrektora lub Prezesa Agencji.

3. Każda skarga zostaje wpisana do Ewidecji skarg.

4. Czas na rozpatrzenie skargi i odpowiedz to 14 dni roboczych od dnia wpłyniecia skargi.

5. W przypadku niezadawalającej odpowiedzi, Marynarz ma prawo do odwołania się do Administracji Państwowej (Urząd Morski).

 

Skargi na działalność Agencji.
 
1. Skargi na Recepcje składane są od Dyrektora i rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych.
2. Skargi na Dział rekrutacji są składane do Dyrektora lub Prezesa i rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.

3. Skargi na Operatorów Załogowych są składane do Prezesa i rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.

4. Każda skarga zostaje wpisana do Ewidecji skarg.

5. W przypadku nie zadawalającej odpowiedzi, Marynarz ma prawo do odwołania się do Administracji Państwowej (Urząd Morski).

 

 

Wszelkie uwagi i skargi w wypadku nie możliwości złożenia jej osobiście przyjmujemy na adres: office@doehle-mse.com

 
     
      Kontakt

      Dohle Marine Services Europe
      ul. Batorego 28-32, 1 piętro
      81-366 Gdynia, Poland
      Telefon: +48 58 660 6099
      Faks: +48 58 660 5770
      e-mail:
office@doehle-mse.com